GWARANCJA

DOTYCZY MODELI 2019 LUB NOWSZYCH

BEZ ZAPISÓW DROBNYM DRUKIEM.


TUTAJ JEST WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O NASZEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI: Wszystkie ramy 2019 (lub nowsze), są objęte ochroną na całe życie przed uszkodzeniem spowodowanym wadami fabrycznymi dla pierwotnego nabywcy. Gwarancja na powłokę lakierniczą wynosi 1 rok. Naprawimy lub wymienimy, według naszego uznania, dowolną ramę, którą uznamy za wadliwą. Jest kilka warunków: musisz zarejestrować ramę online na stronie YetiCycles.com/registration i musisz ją zgłosić do autoryzowanego dystrybutora Yeti Cycles w celu przetworzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zwykłym zużyciem, zaniedbaniem lub zamierzonym zniszczeniem.

Yeti Cycles udostępni części zamienne za niewielką opłatą, pierwszemu właścicielowi w przypadku awarii lub jakiejkolwiek innej sytuacji nie objętej gwarancją. Yeti Cycles robi to według własnego uznania i zastrzega sobie prawo do odmowy tej oferty.

Dożywotnia gwarancja dotyczy wszystkich modeli ram 2019 i nowszych (w tym SB100). Rok modelowy 2018 i starsze będą objęte naszą poprzednią gwarancją (5-letnią lub 2-letnią w zależności od czasu zakupu). Proste. Bez drobnego druku.

 

ODZIEŻ


Odzież YETI Cycles jest objęta 2-letnią gwarancją, gwarantującą, że nasza odzież będzie wolna od wad produkcyjnych i materiałowych. Niniejsza gwarancja obejmuje pierwotnego właściciela naszej odzieży. Jeśli to konieczne, wymagany będzie dowód zakupu, aby zweryfikować wiek produktu. Gwarancja na odzież nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z wypadków, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji lub normalnego zużycia. Jakakolwiek modyfikacja odzieży Yeti Cycles spowoduje utratę gwarancji. Każda odzież uznana przez YETI Cycles za wadliwą zostanie naprawiona, wymieniona lub zwrócona, według uznania YETI CYCLES.

DOTYCZY MODELI 2012 - 2018

LIMITOWANA (5) PIĘCIOLETNIA GWARANCJA


DOTYCZY: SB6c, SB5.5c, SB5c, SB5c BETI, SB5 ENDURO, SB5+, SB4.5c, ASRc, ASRc BETI, ASR ENDURO, ARC

Firma YETI CYCLES naprawi lub wymieni dowolną z wyżej wymienionych ram, którą uzna za wadliwe z powodu wadliwych materiałów i / lub wykonania. Pięcioletnia ograniczona gwarancja obowiązuje w przypadku użytkowania roweru w normalnych warunkach i przy prawidłowej konserwacji. Niniejsza gwarancja nie dotyczy komponentów dołączonych w zestawie z ramą, takich jak: elementy zawieszenia, koła, elementy napędu, hamulce, siodełko, kierownica, mostek i sztyca. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli rower nie został odpowiednio zamontowany przez autoryzowanego dealera Yeti.

DODATKOWE WARUNKI

Ta ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowości lub awarii będących następstwem: nieprawidłowego użycia, niewłaściwego montażu, niewłaściwej konserwacji, zaniedbania, modyfikacji i przeróbek, uszkodzeń w wyniku kolizji lub wypadku, niewłaściwego użycia, użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Pierwszy właściciel płaci za wszystkie koszty pracy związane z naprawą, demontażem i wymianą wszystkich części. W żadnym przypadku ta ograniczona gwarancja nie obejmuje kosztów podróży ani kosztów przesyłki do i od autoryzowanego sprzedawcy Yeti. Aby móc skorzystać z ograniczonej pięcioletniej gwarancji, należy przesłać ramę lub rower do autoryzowanego sprzedawcy Yeti wraz z dowodem zakupu.

* Powyższa gwarancja obowiązuje od lipca 2012 r. Informacje dotyczące gwarancji na ramy Yeti sprzedanych przed tą datą należy szukać w instrukcji danego modelu lub u lokalnego autoryzowanego sprzedawcy.

POLITYKA WYMIANY CZĘŚCI NIEOBJĘTYCH GWARANCJĄ

Yeti Cycles udostępni części zamienne za niewielką opłatą, pierwszemu właścicielowi w przypadku awarii lub jakiejkolwiek innej sytuacji nie objętej gwarancją. Yeti Cycles robi to według własnego uznania i zastrzega sobie prawo do odmowy tej oferty.

CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Każda rama Yeti ma użytkowy cykl życia. Długość cyklu życia ramy zależy od konstrukcji ramy i użytych materiałów, konserwacji, dbałości o ramę oraz sposobu i ilości jej używania. Yeti zaleca, aby autoryzowany sprzedawca Yeti sprawdzał ramę pod kątem zmęczenia materiału. Zmęczenie materiału ramy może powodować awarie, objawy są widoczne w postaci pęknięć, linii załamania, deformacji, zagłębień i innych wizualnych wskaźników nieprawidłowości. Te czynności sprawdzające zmęczenie ramy są bardzo ważne, żeby zapobiegać ewentualnym urazom i wypadkom rowerzystów i awariom produktów Yeti.

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI / DISCLAIMER

Firma YETI CYCLES naprawi lub wymieni dowolną z wyżej wymienionych ram, którą uzna za wadliwe z powodu wadliwych materiałów i / lub wykonania. Pięcioletnia ograniczona gwarancja obowiązuje w przypadku użytkowania roweru w normalnych warunkach i przy prawidłowej konserwacji. Niniejsza gwarancja nie dotyczy komponentów dołączonych w zestawie z ramą, takich jak: elementy zawieszenia, koła, elementy napędu, hamulce, siodełko, kierownica, mostek i sztyca. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli rower nie został odpowiednio zamontowany przez autoryzowanego dealera Yeti.

* Jeśli masz obawy dotyczące gwarancji, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą YETI.